Det mest naturliga sättet att bygga och bo

Vi har ett helt igenom ekologiskt tänkande i våra hus. Vi  kompromissar aldrig när det gäller kvalitet.

En av de största farhågorna för husägare är problem med mögel- och fuktskador. Förutom att vi på EkoHus använder ekologiska material innehåller husen också  Eko värmegrund 2000 vilket innebär ett inbyggt vattenburet golvvärmesystem. Att husen byggs i lösvirke ger möjlighet för huset att andas under byggperioden och förhindrar att fukt stängs inne i väggar och isolering.

EkoHus är ett friskt hus som står för trygghet och hemkänsla.

Ekologi & ekonomi

Vårt unika miljöprogram är framtaget med vikt på ekonomi, ekologi och bästa möjliga inomhusmiljö.

Vi gör allt för att du som kund ska känna trygghet och veta hur dina val påverkar.

Minimerade uppvärmningskostnader

Våra driftsäkra system ger dig låga drifts- och underhållskostnader. Med 3-glasfönster hålls energiförbrukningen nere – de fungerar även ljuddämpande.

Undvik fuktskador

Värmegrunden (golvvärmen) i alla EkoHus förhindrar effektivt uppkomsten av fuktskador.

Radonskydd

Alla EkoHus har en grundkonstruktion med inbyggt skydd mot radon.

Spar på vattnet

Genom att använda WC-stol med reglerbar spolning sparas vattenresurser.

Miljövänligt byggmaterial

Alla byggmaterial vi använder är naturliga och återvinningsbara.

Inomhusmiljö och hälsa

God ventilation

Med balanserat luftflöde uppnås bra luft inomhus. I kombination med filter är friskluftsventilationen ovärderlig för allergiker.

Hus för allergiker

För en allergiker kan det vara tryggt att veta att alla EkoHus beklädnadsskivor är miljömärkta.

I EkoHus ingår centraldammsugare. Med en sådan undviker du dammutblåsning som från vanliga dammsugare, och du får ett dammfriare hem.

Låga ljudtrycksnivåer

Träfiberisoleringen fungerar ljuddämpande (gränsvärden för ljudtrycksnivåer uppfylles med god marginaler) och ger ett behagligt inneklimat.

Kontakta EkoHus

Tel: 018-12 41 60
E-post: info@ekohus.se