Bygga i lösvirke

Genom att bygga i lösvirke ges huset möjlighet att andas under hela byggprocessen och fukt kan torka ur material så att det inte stängs inne i huset. Att bygga i lösvirke gör det även möjligt för er att följa med i byggprocessen, ni ser helt enkelt vad ert hus är byggt av.

Kontakta EkoHus

Tel: 018-12 41 60
E-post: info@ekohus.se