Leveransbeskrivning

EkoHus har ett unikt huskoncept och är det enda husföretag på marknaden, som genomgående satsat på miljövänliga material och energieffektiva konstruktioner. För att uppfylla kraven på typgodkännande skall huset byggas enligt EkoHus anvisningar.

En husleverans från EkoHus innefattar material i den utsträckning som framgår av denna beskrivning.

Ekohus leveransbeskrivning - LB2015 (pdf)